Hoe leren kinderen?

Om te begrijpen hoe kinderen leren, is het van belang om verschillende fasen in het te onderscheiden. Gagné (1916 – 2002) noemt de acht fasen:

  • De motivatiefase. De leerling moet gemotiveerd raken om te leren.
  • De opmerkzaamheidsfase. De leerling richt zijn aandacht op dat wat hij wil leren.
  • De opnamefase. De leerling probeert de leerstof in zich op te nemen.
  • De geheugenfase. Het geleerde wordt opgeslagen in het geheugen.
  • De herinneringsfase. Het terughalen van het geleerde.
  • De generalisatiefase. Het geleerde kunnen toepassen in andere situaties.
  • De uitvoeringsfase. De leerling laat zien wat hij geleerd heeft.
  • De terugkoppelingsfase. Door middel van feedback en evaluatie blijkt of de leerling aan de verwachtingen van de leerkracht of zichzelf heeft voldaan.

Volgens Gagné moet het leren zo makkelijk mogelijk worden gemaakt door de interne processen te ondersteunen met het goed plannen van educatieve activiteiten. Leren is volgens de psycholoog een direct resultaat van menselijke capaciteiten en gedragingen die plaatsvinden door zowel stimulaties vanuit de omgeving als de individuele denkprocessen.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *