Wat is intelligentie (IQ)?

Leren heeft natuurlijk ook met intelligentie te maken. Intelligentie is het vermogen om rationeel te denken, doelgericht te handelen en effectief met de omgeving om te gaan. Intelligentie is niet statisch, maar dynamisch. Gardner onderscheidt acht intelligenties:

  • De verbaal-linguistische intelligentie: taal, woorden en lezen.
  • De logisch-mathematische intelligentie: getallen.
  • De visueel-ruimtelijke intelligentie:beelden, ontwerpen, grafieken.
  • De muzikaal-ritmische intelligentie: geluid en muziek.
  • De lichamelijk-kinesthetische intelligentie: lichaam en motoriek.
  • De naturalistische intelligentie: planten, dieren, waarnemen.
  • De interpersoonlijke intelligentie: contact met anderen.
  • De intrapersoonlijke intelligentie: kent zichzelf goed.

Iedereen heeft verschillende intelligenties in meer of mindere mate. Het is mogelijk om de intelligenties te ontwikkelen.

Hersenen zijn rekbaar

Onder invloed van gedachten, emoties en nieuwe ervaringen veranderen hersenen voortdurend. Als er iets nieuws wordt geleerd, dan komen hersencellen met elkaar in contact. Zo wordt een nieuwe verbinding gelegd, dat heet een synaps. Door veel te oefenen maken je hersencellen steeds meer synapsen aan. Zo ontstaat er een neuraal netwerk. Dat werkt zo met alle nieuwe vaardigheden: hoe meer je ze oefent, des te beter je erin wordt.

Leren en het geheugen

Leren is verbonden met ons geheugen. We hebben er twee: het lange- en het kortetermijngeheugen. In het langetermijngeheugen wordt informatie opgeslagen door middel van synapsen. Een nieuwe leerervaring zorgt voor een verbinding en herhaling versterkt die verbinding. Het kortetermijngeheugen slaat informatie tijdelijk op. Het maakt daarbij ook gebruik van het langetermijngeheugen, door verbanden te leggen tussen nieuwe en oude informatie. Het kortetermijngeheugen noem je ook wel het werkgeheugen.

Werkgeheugen van kinderen

Geef je kinderen een opdracht, dan verwerken zij die in hun brein. Die verwerking vindt plaats in het werkgeheugen. Daar wordt de informatie maar kort opgeslagen. Volwassenen kunnen gemiddeld zeven stukjes informatie achter elkaar onthouden. Bij kinderen is het werkgeheugen nog in ontwikkeling en daardoor beperkter. Je kunt er wel voor zorgen dat informatie langer beklijft: bijvoorbeeld door het te groeperen.

Executieve functies

Het werkgeheugen behoort tot de executieve functies van ons brein. Deze functies sturen en controleren ons gedrag en ons denken. Ze ontwikkelen zich door tot we ongeveer 25 jaar zijn. Doordat de meeste taken op school een beroep doen op deze executieve functies, ontwikkelen ze zich voortdurend.

Herhalen, herhalen, herhalen

Van herhaling wordt het neurale netwerk sterker. Het is dus belangrijk om (nieuwe) lesstof te blijven herhalen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen het meeste leren van het zelf oefenen met de lesstof en van directe toepassing.

Bron: https://www.onderwijsvanmorgen.nl/zo-kun-je-kinderen-het-beste-laten-leren/

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *