Tips over leren

  • Alles
  • Huiswerk plannen
  • Tips om te leren

Huiswerk plannen

Voorkom stress door een goede planning Naar school gaan betekent leren, leren om kennis te vergaren. Deze kennis wordt op de meeste scholen in het basis- en voortgezet onderwijs getoetst door het geven van een schriftelijke overhoring (so) of een proefwerk (pw). Hiervoor moet je goed huiswerk plannen. Voor een leerling levert het leren voor […]

Wat is intelligentie (IQ)?

Leren heeft natuurlijk ook met intelligentie te maken. Intelligentie is het vermogen om rationeel te denken, doelgericht te handelen en effectief met de omgeving om te gaan. Intelligentie is niet statisch, maar dynamisch. Gardner onderscheidt acht intelligenties: De verbaal-linguistische intelligentie: taal, woorden en lezen. De logisch-mathematische intelligentie: getallen. De visueel-ruimtelijke intelligentie:beelden, ontwerpen, grafieken. De muzikaal-ritmische […]

Hoe leren kinderen?

Om te begrijpen hoe kinderen leren, is het van belang om verschillende fasen in het te onderscheiden. Gagné (1916 – 2002) noemt de acht fasen: De motivatiefase. De leerling moet gemotiveerd raken om te leren. De opmerkzaamheidsfase. De leerling richt zijn aandacht op dat wat hij wil leren. De opnamefase. De leerling probeert de leerstof […]

Wanneer leert een kind?

Als een kind (lees leerling) een duurzame gedragsverandering laat zien, die het gevolg is van leeractiviteiten. Het gaat bij leren niet alleen om kennis verwerven, ook het verwerven van vaardigheden en inzichten hoort erbij. “Het spel is de meest wezenlijke bezigheid van het veilige, jonge kind (2 tot 7 jarigen) met een wereld die nog […]

Wat is leren?

Het ontstaan of tot stand brengen, door middel van het selecteren, opnemen, verwerken, integreren, vastleggen en gebruiken van en het betekenis geven aan informatie door individuen, groepen of (deel)organisaties, van relatief duurzame veranderingen in kennis, houding en vaardigheden en/of in het vermogen om te leren. Deze veranderingen resulteren (mits de condities daartoe aanwezig zijn) in […]